Buzağı Besleme

Buzağı yetiştiriciliğinde buzağıların beslenmesi özel bir alandır. Nitekim, sürünün geleceği olan buzağının ilk dönemde yaşatılması ayrı bir özen ister. Bu amaçla buzağıya etkin bir besleme programı çerçevesinde yüksek kalite ve miktarda süt/mamanın sunulması ilk esastır.

Buzağının ihtiyacı olan süt veya mama, buzağıya ulaşana kadar ısıtma ve dağıtma olmak üzere iki kritik aşamadan geçer. Isıtma prosesinde sütün noktasal yüksek ısıya maruz kalmaması ve içme sıcaklığında hazırlanması gerekir. Milk’n’Roll yayılı ısıtma teknolojisi ile sütte yanma ve yapışma gerçekleşmez. Süt kalitesini koruyan ısıtma kontrol sistemi ile besleme kaynaklı ishalin önlenmesinde Milk’n’Roll başyardımcınızdır.

Dağıtma prosesinde ise hazırlanan sütün kısa sürede dağıtılması ve ısı kaybının minimize edilmesi gerekir. Bunun için buzağılara en kısa zamanda sütün ulaştırılması için Milk’n’Roll tek kişi ile kolayca hareket ettirilir. Ayrıca, hızlı ve pratik bir dozajlama sistemi ile işletmenize özgü 9 farklı dozaj miktarı ile dağıtım yapılır. Bu hız size zaman ve işçilikten tasarruf anlamına gelir.

Milk’n’Roll yenilikçi tasarımı ile yıkama sonrasında süt ile temas eden noktalarda kalıntılar tahliye edilerek tam bir temizlik yapılır. Bir sonraki süt/mama hazırlamaya kadar kontaminasyon riski oluşturacak noktalarda hijyen sağlanmış olur.