Buzağı Kulübe Çeşitleri

Buzağı yetiştiriciliğinde barınak yapısı; temel olarak buzağının konforu ve refahını sağlamalıdır. Aynı zamanda, size besleme, sağlık kontrolü ve işgücü yönetimini kolaylaştıracak bir rahatlık sunmalıdır.

Uygun bir buzağı barınağı tasarımının yapılabilmesi için işletmenin başlıca şu özelliklerinin bilinmesi gereklidir;

  • Yetiştirme yöntemi
  • Sürü büyüklüğü
  • Gelişim planları
  • İş gücü
  • Yerel yasal yükümlülükler

Genel olarak ilk 6 aylık yaşa kadar buzağıların yetişkin hayvanlardan ayrı barındırılmalıdır. Ayrıca, doğumdan itibaren küçük ve sabitlenmiş uygun yaş gruplarına ayrılmaları stresi azaltıcı etkiye sahiptir.

Yeni doğan buzağılar için kolostrum beslemesi aşamasında yeterli sayıda bireysel kulübe çiftlikte bulunmalıdır. Sonraki dört aya kadar olan yaş aralığında grup kulübeleri ve iglolar kullanılabilir. Sonuç olarak buzağı barınakları en azından sağmal inek sayısının % 15’i kadar bireysel buzağı kulübesi, inek sayısının ise % 15’i kadar grup bölmeleri olacak şekilde planlanmalıdır.

Milk’n’Roll buzağı kulübeleri ve igloları, tüm yıl boyunca hem bireysel hem de grup buzağılık alternatifleri ile buzağılarınız için esnek bir buzağı barınma ortamı ve ideal koşulları sağlar.